BO 910型-大圓浪

 

特性

1.      提供創新建築視覺斷面。

2.      最佳屋牆面一體延伸構造。

3.      大圓浪斷面改變傳統直角的建築視覺。

4.      採螺栓固定式的固定方法。

5.      特殊系統對接工法。

6.      鋼板厚度0.6(商業標稱)。

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.