IF200-牆面4間隔式小圓浪型鋼板

 

特性

1.簡潔的流線線條造型。

2.企口式的施工法,隱藏螺絲固定的方式,建築面延伸流暢。

3.適用於牆面系統

4.圓滑美觀的線條造型

5.可做為天花板及隔音系統使用

6.可搭配鋼石烤漆及防火系統 

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.