KL 406型-屋牆面隱藏扣合式鋼板

 

特性:

1.      特殊槽型設計,超過7000棟建築使用經驗,為最佳屋面斷面選擇。

2.      隱藏扣合式的固定方式。

3.      在屋面坡度低至一度的情形下,亦可使用。

4.      安全、實用、美觀、經濟的建築材料,適用各種造型。

5.      鋼板厚度0.53mm(商業標稱)。

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.