LS 310/410型-直立絞合式鋼板

 

特性:

1.      板片搭界處採用機械扣合,需配合採用原廠鋁合金固定座。

2.      屋面無任何螺絲穿孔(收邊除外)。

3.      屋面可適用於弧形、3D及低坡度情況,超過100棟

         大型公共建築經驗,單一板長最長可至150公尺。。

4.      獨特的板片搭接處理確保屋面不漏水。

5.      鋼板厚度0.6mm(商業標稱)。

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.