TD 760型  屋牆面螺絲外露式鋼板

 

特性:

1.多用途槽型設計。

2.直接利用螺栓固定。

3.在屋面坡度低至三度的情形下,亦可使用。

4.可配合弧形加彎。

5.鋼板厚度0.47mm(商業標稱)。

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.