ZL 400型-圓型絞合式屋面鋼板 

 

特性:

1.      板片搭接處採用機械扣合。

2.      屋面無任何螺絲穿孔(收邊除外)。

3.      屋面可適用於弧形、3D及低坡度情況,已有超過200棟

          特殊造型建 築經驗,可提供最佳外觀服務。。

4.      獨特的板片搭接處理確保屋面不漏水。

5.      可現場成型,單片屋面長度可達180公尺。

6.      鋼板厚度0.6mm(商業標稱)。

Tel  +886 2 8752 3608   

Fax +886 2 8752 5172   

E-mail  office@chuankanng.com    

台北市瑞光路513巷39號5樓

5F, No.39, Ln. 513, Ruiguang Rd, Taipei City, Taiwan(R.O.C.) 

© 2014 Chuankanng Enterprise Ltd. All Rights Reserved.